Alor Jisenn Skirata

Leader of Clan Skirata

Description:
Bio:

Alor Jisenn Skirata

Star Wars: Glimmer Ebonith